Vai saimnieks pareizi saprot savu suni?

Es bieži saņemu jautājumus par suņa audzināšanu un viņa skološanu.  Suņu saimnieki meklē informāciju internetā, jo, ja meklētu grāmatu, tad noteikti  jautājumi būtu specifiski, nevis par pamata lietām, bez kurām rodas pārpratumi.  Trūkst laika un motivācijas vērsties pie pieredzējuša kinologa, vai tas notiek tikai tad , kad jau ir samērā nepatīkamas problēmas.

Bieži mēs aizmirstam, ka suņa uzvedību nevar interpretēt kā cilvēka izturēšanos. Cilvēki bieži suņus ”cilvēcisko”, kas ir nepareizi.  Lai arī mēs savā komunikācijā izmantojam sejas izteiksmi, ķermeņa pozas, kustības, vokalizāciju, tomēr to visu suns uztver atšķirīgi, nekā mēs paši.

Klasisks un ļoti populārs pieņēmums, bet nepareizs- mūsu izpratnē suņa vainas pierādījums ir acu skatiena novēršana vai cenšanās nemanāmi aizlavīties prom, kad mēs ieradušies mājās atrodam gabalos saplēstu kādu priekšmetu vai ko sagraustu.

Tomēr šāda plosīšana un graušana ir suņa dabiskā uzvedība. Viņš nesaprot, ka ir izdarījis ko sliktu, un protams, ka suns ar savu ķermeņa valodu neapstiprina savu vainu. Tie ir cilvēki, kas nokaunējušies nodur galvu un vērš skatienu projām.  Suņi tā nedara.  Mums tikai šķiet, ka viņš izrāda savu vainas apziņu, jo mēs esam nepareizi izpratuši suni.

Iepriekš minētās izpausmes ir padevības apliecinājums, reaģējot uz saimnieka dusmām vai neapmierināto balss toni un ķermeņa valodu. Suņa ” vainīgajam izskatam” nav nekāda sakara ar padarīto.

Cits piemērs – suns urinē mājās tajā brīdī, kad cilvēks ienāk pa durvīm pēc prombūtnes. Cilvēki mēdz domāt, ka tā ir apzināta rīcība, bet suņi šādā veidā necenšas mums ieriebt, vai demonstrēt savu nepatiku par to ,ka ir atstāti vieni.  Suņu izpratnē apvelšanās uz muguras un urinēšana apliecina padevību un ir daļa no bara sociālās uzvedības, šādā veidā  tie demonstrē pakļaušanos, atzīstot jūs par dominējošu locekli savā suņu – cilvēku barā.

Nemākot lasīt suņu dotos signālus, mēs  nespējam saprast, ko viņi mums vēlas pateikt.

Atceramies, suņi ir suņi , nevis cilvēki, un tādēļ tie jūt un reaģē uz notiekošo citādi nekā mēs!